Studies

TOTEM en voorbeeldrol Vlaamse Overheid

Nog niet elke opdrachtgever houdt al rekening met de milieu-impact van zijn of haar bouwproject. En wie er wel rekening mee wil houden, weet vaak niet hoe dit correct te doen. Deze studie resulteerde in een praktische gids die toont hoe Vlaamse overheden een voorbeeldrol kunnen vervullen als voorschrijver van TOTEM in bouwprojecten.


TOTEM voorschrijven in overheidsopdrachten

Renovatie en nieuwbouwprojecten moeten in België aan steeds strengere EPB-eisen voldoen. Hierdoor neemt het aandeel van het energieverbruik in de totale milieuprestatie (energie + materialen) van een gebouw sterk af. En daardoor wordt het aandeel van materialen in de milieu-impact meteen een pak groter. In 2018 lanceerden de drie Belgische gewesten samen TOTEM. Deze gratis online tool helpt u om de milieu-impact van het materiaalgebruik in gebouwen te optimaliseren. Maar nog niet elke opdrachtgever houdt al rekening met deze milieu-impact. En wie er wel rekening mee wil houden weet vaak niet hoe dit correct te doen.

In opdracht van de OVAM onderzochten WTCB en Bureau Bouwtechniek hoe Vlaamse overheden een voorbeeldrol kunnen vervullen als voorschrijver van TOTEM in bouwprojecten. Het resultaat is een praktische gids met richtlijnen, stappen en strategieën om het gebruik van TOTEM te integreren in uw opdracht. Een volledig overzicht van de richtlijnen, stappen en strategieën kan u terugvinden in de gids.

Team bouw