Dierlijke bijproducten

Verwerking van insecten

De insectenkweek is, in Europa alleszins, een relatief jonge tak van de landbouw. Deze nieuwste soort veedieren kan gekweekt worden voor diverse doeleinden, niet enkel voor menselijke consumptie maar ook als grondstoffen voor veevoeders en de farmaceutische industrie.


Sommige soorten insecten kunnen in theorie gevoederd worden met grondstoffen die andere landbouwdieren niet eten, zoals keukenafval, verpakte voedingswaren of zelfs mest. De wetgeving laat dit echter nog niet toe. Vermits insecten als vee worden beschouwd, moet hun voeder voldoen aan alle regelgeving voor veevoeders.

Insectenmest, ook “frass” of “insectensubstraat” genoemd, wordt beschouwd als een afvalstof. Het is immers geen gewone mest maar een mengsel van insectenuitwerpselen, resten van hun voeder en resten van eitjes, vervellingen en dode insecten.
Dit insectensubstraat mag daarom niet rechtstreeks op het land worden gebruikt als meststof of bodemverbeteraar.

De Europese regelgeving betreffende dierlijke bijproducten (Verordening 1069/2009 en Verordening 142/2011) zijn momenteel niet echt afgestemd op van het insectensubstraat, waardoor diverse lidstaten verschillende interpretaties hanteren. België maakte met de Commissie Dierlijke Bijproducten alvast een uniform Belgisch standpunt op, in afwachting van de aanpassing van de Europese regelgeving (link naar nota).

Het insectensubstraat moet, ongeacht de insectensoort of het gebruikte voeder, afgevoerd worden naar een composterings- of vergistingsinstallatie die erkend is voor het composteren/vergisten van dierlijke bijproducten. In deze bedrijven wordt een hygiënisatie uitgevoerd die de mogelijke risico’s voor hinder of verspreiding van de gekweekte insecten in het milieu uitsluit.

Team Bio