Actieplan voedselverlies en biomassareststromen circulair 2021-2025

Voortgangsrapportage Actieplan Voedselverlies 2021-2025

In april 2021 lanceerde de Vlaamse Regering het actieplan voedselverlies en biomassareststromen 2021-2025. OVAM en departement Landbouw en Visserij coördineren de uitvoering ervan, samen met alle ketenpartners vormen ze het platform voedselverlies. Het Vlaams platform Voedselverlies maakte een eerste voortgang op.


Bedoeling is om tegen eind 2025 de voedselverliezen in Vlaanderen in het restafval sterk te reduceren via preventie en selectieve inzameling. Voedselverlies voorkomen aan de bron levert bedrijven, overheden en huishoudens een rechtstreekse besparing op. Voedingswinkels zijn verplicht in te zetten op het schenken van voedseloverschotten aan voedselbanken en sociale organisaties. Wat niet vermeden kan worden, wordt selectief ingezameld en verwerkt tot voeder voor dieren, materiaal en/of biogas. 

Acties die voedselverlies aanpakken

Sinds de start werden in Vlaanderen al heel wat acties op de rails gezet om voedselverlies te verminderen of te valoriseren. 
Enkele mooie voorlopige resultaten van de partners uit het Vlaams ketenplatform voedselverlies:
  • In 2022 hielp FoodWIN de centrale keuken van stad Oostende om voedselverspilling met 40% terug te dringen. De deelnemende huishoudens aan het project Foodwinners Brugge hebben hun voedselverlies zelfs met 55% kunnen verminderen.
  • 80% van de consumenten kent het onderscheid tussen de houdbaarheidsdatums ‘te gebruiken tot’ en ‘ten minste houdbaar tot’ door inspanningen van de voedingsbedrijven en mede door een ‘kijk, ruik, proef’-pictogramcampagne die Too Good To Go in 2021 lanceerde.
  • De Shopcake-campagne van OVAM en Departement Landbouw en Visserij sensibiliseerde in 2021 Vlaamse consumenten om impulsief aankoopgedrag bij eten te vermijden. 
  • Vlaco stimuleert huishoudens tot een bewustere omgang met voedsel en thuiscomposteren/kringlopen om zo weinig mogelijk voedsel te verspillen via campagnes als 30% minder, Sorteerheld en Beter dan de rest en via de voedselverliesapp (Plan-eet).
  • OVAM sensibiliseert, samen met sectorfederaties en inzamelaars, rond de verplichte selectieve inzameling van keukenafval en levensmiddelenafval bij bedrijven. Een verlaging van de restafvalfrequentie stimuleert de selectieve inzameling.
  • Elke geïnvesteerde euro in de sociale distributieplatformen en voedselbanken levert het veelvoudige aan sociale en ecologische meerwaarde op, nl. 9-10 euro. De nood aan voedselbedeling groeit ook.
  • De VVSG heeft er toe bijgedragen dat lokaal circulair voedselbeleid op de agenda staat van steden en gemeenten in Vlaanderen. 
  • Negen innovatieve projecten kregen in 2022 steun toekend binnen de gerichte oproep circulaire voedselketen van Vlaanderen Circulair, samen goed voor 780.000 euro. Zo is er een project opgestart om voedselverlies in de zuivelsector te meten en te verminderen.
  • 34 diverse onderzoeksprojecten zijn lopende naar innovatie om voedselverliezen bij tuinbouw- en voedselverwerkende bedrijven terug te dringen en nevenstromen hoogwaardig te valoriseren bij ILVO, Flanders’ food, Vives, Inagro,...
  • De Vlaamse overheid nam verdere structurele maatregelen om voedselverlies in haar bedrijfsrestaurants te beperken. 
Benieuwd naar meer acties die voedselverlies verminderen of valoriseren? Die vindt u in het voortgangsrapport Actieplan voedselverlies hieronder. Meer info op www.voedselverlies.be

Team Bio