Bedrijfsafval sorteren

Wat als ik mijn afval niet sorteer?

Wat als u uw afval niet sorteert? Afval sorteren aan de bron is een verplichting. Indien u niet sorteert, bent u in overtreding met de milieuwetgeving. Bij een inspectie kan uw bedrijf dus een aanmaning of een proces-verbaal krijgen.