Wat als ik mijn afval niet sorteer?

Uw inzamelaar als gids bij het sorteren

Bedrijfsrestafval kan je maar beter vermijden.


De beste manier om restafval te vermijden is om van in het begin juist te sorteren.

Voor bedrijven bestaan er zomaar liefst 21 afvalstromen die apart kunnen worden ingezameld, voorzie dus best voldoende inzamelbakken op strategische plaatsen.

Ook extra hulpmiddelen zoals kleurcodes, pijlen, symbolen etc. kunnen helpen om ervoor te zorgen dat de selectief in te zamelen afvalstromen niet in het bedrijfsrestafval terecht komen.

Naast de informatie die u op hierover op deze website vindt, speelt ook uw afvalinzamelaar een belangrijke rol: hij controleert het bedrijfsrestafval en hij begeleidt u bij uw sorteerplicht.

Benieuwd waar uw afvalinzamelaar zoal op moet letten? Hier vindt u alvast meer informatie.
Op zoek naar een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar? U vindt ze terug in de publieke lijsten.