Asbest correct verwijderen

Wat is verboden?

Elke activiteit die schadelijke asbestvezels losmaakt, is in Vlaanderen bij wet verboden. U mag asbest bijvoorbeeld nooit breken, afschuren of van een dak naar beneden gooien. De onderstaande handelingen zijn zowel voor burgers als voor professionelen verboden.


Responsive Image

Asbest breken, afschuren of beschadigen

Alles wat asbeststof veroorzaakt, al is het maar een beetje, maakt schadelijke asbestvezels los. Daarom is het bij wet verboden om asbest te breken, af te schuren of van een dak naar beneden te gooien.

Wilt u asbest verwijderen uit uw woning of gebouw? Gebruik dan nooit krachtige mechanische werktuigen zoals boor- en schuurmachines, zaag- en slijpschijven, luchtcompressoren of hogedrukreinigers. Zodra het asbest verwijderd is, moet het op de juiste manier verpakt en afgevoerd worden. U mag asbestafval (stof, gruis of stukken) nooit achterlaten in een gebouw, in de omgeving of in de bodem.


Asbesthoudende materialen hergebruiken

Het hergebruiken van asbesthoudende materialen is sinds 2001 verboden voor elke denkbare toepassing. Een oude golfplaat uit asbest mag u dus niet gebruiken om brandhout af te dekken of als dak van een kippenhok.
 

Asbesthoudende materialen opnieuw afdekken

Treft u tijdens werkzaamheden asbesthoudende materialen aan, dan bent u verplicht om die te (laten) verwijderen. Sluit ze zeker niet opnieuw in door ze bijvoorbeeld met isolatiemateriaal te bedekken: zo kan het asbest op een later tijdstip alsnog beschadigd raken en asbestvezels verspreiden. Door de asbesthoudende materialen te verwijderen, vermijdt u gezondheidsrisico’s voor uzelf en uw omgeving.


Asbestleien reinigen of ontmossen

Door een dak of gevel met asbestleien te reinigen of te ontmossen, kunt u de leien beschadigen. Handelingen als schuren of borstelen maken heel snel asbestvezels los, ook al ziet u dat niet met het blote oog.

Asbestcementen daken of gevels beginnen na twintig jaar te verweren. Na dertig jaar zijn ze meestal aan het einde van hun levensduur en moeten ze vervangen worden. Een sterke mosgroei is vaak een teken dat het tijd is voor nieuwe leien. Zo werkt u mee aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om tegen 2034 alle asbestdaken en -gevels te verwijderen.


Zonnepanelen of overzetdaken plaatsen

Plaats nooit constructies zoals zonnepanelen of overzetdaken op een dak of gevel uit asbestcement. De werkzaamheden die daarvoor nodig zijn, zoals gaten boren of leien doorzagen, beschadigen de asbesthoudende dak- of gevelbekleding, waardoor schadelijke asbestvezels vrijkomen.
De regelgeving verbiedt ook het plaatsen van constructies op daken indien daarbij onderliggende asbesthoudende materialen worden beschadigd. Het aanbrengen van vijzen door asbesthoudend materiaal wordt aanzien als beschadiging en is dus niet toegelaten. 

Het is veiliger en verstandiger om uw asbestcementen dak of gevel te vervangen door nieuw, asbestvrij materiaal. Zo werkt u mee aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om tegen 2034 alle asbestdaken en -gevels te verwijderen.

Team asbestafbouw