Hoe gezond is uw grond?

Waterbodem

Een waterbodem is het vaste materiaal dat zich onder een wateroppervlakte bevindt. Een gezonde waterbodem vraagt om een specifieke aanpak.


De bodem onder een wateroppervlakte bestaat uit een vaste bodem en sediment. Sediment bevindt zich op de vaste bodem. Het is bodemmateriaal dat getransporteerd wordt door het water. Dit kan slib, steentjes en zand omvatten.

Waarom is een propere waterbodem belangrijk?

Een schone waterbodem is belangrijk, omdat het de gezondheid van zee- en zoetwateromgevingen verbetert. Wanneer de waterbodem verontreinigd is, nemen kleine waterdieren de verontreiniging op en kunnen ze sterven. Hierdoor eten grotere waterdieren, zoals vissen, verontreinigd voedsel of verliezen ze hun voedsel. Als ook deze dieren vergiftigd zijn of sterven, vormt dat een probleem voor de mens en de biodiversiteit.

Wanneer deze leefomgevingen worden schoongemaakt, kan de gezondheid van mens en milieu verbeterd worden. Een grote schoonmaak van een rivier kan ook gepaard gaan met een heraanleg, zodat de recreatiemogelijkheden vergroten of er zich nieuwe industrie├źn kunnen vestigen. 

Team Publieke instellingen

Subteam Waterbodem