Responsive Image
Verkoop je een woning gebouwd voor het jaar 2001? Dan is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022. Dit attest bevat informatie over asbest in de woning en toetst of de woning asbestveilig is. Zo zijn de koper en verkoper duidelijk geïnformeerd. Da’s best een opluchting, toch?

Wat is het asbestattest?

Een asbestdeskundige komt ter plaatse voor een visuele inspectie en beoordeling, een eventuele staalname  en het raadplegen van bewijsdocumenten. Op basis van dit verslag levert de OVAM voor elk eigendom een uniek asbestattest af. Hierin staat de uitspraak over de asbestveiligheid van de woning, maar ook advies over hoe je het aangetroffen asbest kan beheren of verwijderen.
Responsive Image
Responsive Image

Is dat verplicht?

Vanaf 23 november 2022 wordt het verplicht om bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001 over een asbestattest te beschikken. De makelaar of notaris neemt de informatie uit het asbestattest op in het compromis en uiteindelijk in de notariële akte. 
Maar waarom wachten? Je kan als verkoper je attest al op voorhand voorleggen aan je potentiële kopers. Bij verhuur moet de eigenaar verplicht een kopie van het asbestattest bezorgen aan de (nieuwe) huurders (als een asbestattest beschikbaar is).

En wat in de toekomst?  Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw ouder dan bouwjaar 2001 over een asbestattest beschikken. 

Waarom een asbestattest?

Het gebruik van asbest in België werd pas in 2001 verboden. Daarom moeten enkel gebouwen met een bouwjaar ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Is jouw woning uit een risicobouwjaar? Dan is het belangrijk om gezondheidsrisico’s door asbest te vermijden. Dankzij dit attest kom je te weten welke materialen asbest bevatten en hoe je als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken. 

Veilig renoveren

Ben je van plan om renovatiewerken uit te voeren? Dan kan dit asbestattest handig zijn als startbasis. Voorafgaand aan renovatiewerken heb je een (beperkt) aanvullend destructief onderzoek nodig om ingesloten asbest op te sporen. Ook aannemers die over een asbestinventaris moeten beschikken, gaan op deze manier te werk. 
Responsive Image

Het verplichte asbestattest komt eraan

Op dit moment kan je nog geen asbestattest verkrijgen. Het verplichte asbestattest wordt verplicht vanaf 23 november 2022. Vanaf dan moet je beschikken over een asbestattest wanneer je een gebouw verkoopt dat gebouwd is voor 2001. Het asbestattest moet beschikbaar zijn op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse akte (compromis). 
Zodra de eerste asbestdeskundigen geslaagd zijn in het examen en hun certificaat ontvangen, publiceert de OVAM een lijst van de gecertificeerde asbestdeskundigen asbestinventarisatie op de website. Je kan uit deze lijst zelf kiezen op welke gecertificeerde asbestdeskundige je beroep doet. Op dit moment zijn er nog geen gecertificeerde asbestdeskundigen. 


Responsive Image

Asbest? In mijn huis?!

Asbest in daken en gevels kennen we allemaal. Maar wist je dat dit materiaal tot het jaar 2000 in veel meer bouwtoepassingen gebruikt werd? Denk maar aan vinylvloeren, lambrisering, vensterbanken, afvoergoten of zelfs bloembakken. Misschien ook wel bij jou thuis? Met deze tips kan jij zélf asbest herkennen. 

Naar een asbestveilig Vlaanderen

In 2018 keurde de Vlaamse Regering het Actieplan Asbestafbouw  goed. Dit plan bevat verschillende maatregelen om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Enkel niet risicovolle asbesttoepassing mogen dan nog in een gebouw aanwezig zijn. Een asbesttoepassing is risicovol wanneer het een verhoogde kans heeft op het vrijstellen van asbestvezels. Beschadiging, veroudering of verwering werkt dit in de hand. Het asbestattest brengt deze risicovolle asbesttoepassingen in kaart en informeert eigenaars over de asbestveiligheid van hun gebouw. 

Ondersteuning en subsidies

Plan je een gebouw of woning, gebouwd voor 2001, te slopen of te renoveren? Dan is de kans groot dat je tijdens de werken op materialen met asbest stuit. Asbest veilig en correct (laten) verwijderen brengt kosten met zich mee. Daarom biedt De Vlaamse overheid maatregelen aan om particulieren, ondernemingen, lokale besturen, en verschillende andere specifieke doelgroepen te ondersteunen.

Team asbestafbouw