Asbest herkennen

Asbest in uw woning

Hoe weet u of er asbest in uw woning zit?


Asbest kent heel veel toepassingen. Het werd verwerkt in meer dan 3.500 materialen en komt voor in woningen, gebouwen, installaties en zelfs voertuigen. Ook vandaag nog stuiten deskundigen regelmatig op nieuwe varianten van asbesthoudende bouw- of isolatiematerialen.


Veel gebruikte materialen met asbest

Asbest komt voor in hechtgebonden en niet-hechtgebonden materialen. Bij hechtgebonden of ‘vast’ asbest zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal. Bij niet-hechtgebonden of ‘los’ asbest kunnen de vezels makkelijk vrijkomen. Toepassingen met los asbest zijn daarom veel gevaarlijker.

Materialen met vast of hecht gebonden asbest

De meest voorkomende materialen met hechtgebonden asbest zijn:

  • materialen in asbestcement, zoals dakleien, golfplaten, buizen, lambriseringen, voorwerpen in imitatiemarmer, bloembakken, afvoergoten en onderdakplaten;
  • vloertegels uit kunststof, zoals vinyltegels;
  • asbesthoudende mastiek of asbesthoudende bitumen of dakbedekking (ook wel ‘roofing’ genoemd);
  • asbesthoudende (tegel)lijm.

Zolang u juist omspringt met deze materialen (niet schuren, breken, slijpen of boren) komen er weinig of geen asbestvezels vrij en zijn de gezondheidsrisico’s miniem.

Materialen met los of niet-hecht gebonden asbest
De meest voorkomende materialen met niet-hechtgebonden asbest zijn:

  • plaasterisolatie rond leidingen van de centrale verwarming;
  • asbesthoudende pakkingen en dichtingen;
  • afdichtingskoorden van verwarmingsketels of kachels;
  • asbestvilt en -karton onder vinylvloeren.

Waar zit asbest in mijn woning?

De onderstaande figuur geeft een overzicht van veel voorkomende materialen in uw woning waarin asbest verwerkt kan zijn. Wilt u zelf nagaan of er asbest aanwezig is in uw woning? Gebruik dan deze trucjes of bekijk foto’s van veel voorkomende asbestmaterialen. Om zeker te weten of u met asbest te maken hebt, schakelt u best een erkend asbestlabo of een gecertificeerd asbestdeskundige in.

tekening van een doorsnede van een huis met aanduidingen waar er in de woning asbest kan voorkomen

Een van de meest voorkomende materialen met asbest is dak- en gevelbekleding. Een asbesthoudend dak bestaat meestal uit golfplaten of leien. Een asbesthoudende gevel bestaat vaak uit grote of kleinere ruitvormige platen. Als uw dak- of gevelbekleding asbest bevat, moet u extra voorzorgsmaatregelen nemen.

Maak gebruik van uw asbestattest

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders. 

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. 

Kom alles te weten over het asbestattest. 

Meer foto's kan u bekijken in de fotobibliotheek

Nog meer filmpjes? 
Op het Youtubekanaal van de OVAM "@OVAMvideo" vind je nog vele andere filmpjes. 

Responsive Image
Lees de brochure: "Hoe uw woning asbestveilig maken?"
Asbest is in meer dan 3.500 bouwmaterialen en toepassingen verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, waardoor we vaak niet weten dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit. In woningen of gebouwen van vóór 2001 is de kans groot dat één of meerdere asbesttoepassingen aanwezig zijn.

Team asbestafbouw