Het asbestattest

Hoe kan ik een asbestattest verkrijgen?


Vanaf 1 juli kunt u een inventarisatie voor een asbestattest laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie. Op dat moment is het nog niet verplicht om een asbestattest te hebben bij verkoop. De verplichting gaat van kracht op 23 november 2022. Bij een compromis dat ondertekend wordt voor 23 november is het dus niet verplicht om een asbestattest te hebben. Vanaf 15 september worden de eerste asbestattesten door de OVAM afgeleverd. 

Stel een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie aan


De asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie. Asbestdeskundigen asbestinventarisatie volgen een verplichte opleiding en moeten slagen in een examen. 
Om een asbestattest voor uw eigendom te bekomen, stelt u een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie aan om een inventarisatie uit te voeren. U kan voor het aanstellen van een gecertificeerde asbestdeskundige de hulp inschakelen van een vastgoedmakelaar of van een notaris. 
Waar vindt u een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie?
Zodra de eerste asbestdeskundigen geslaagd zijn in het examen en hun certificaat ontvangen, publiceert de OVAM een lijst van de gecertificeerde asbestdeskundigen asbestinventarisatie op de website. U kan uit deze lijst zelf kiezen op welke gecertificeerde asbestdeskundige u beroep doet. Op dit moment zijn er nog geen gecertificeerde asbestdeskundigen. 

De asbestdeskundige inventariseert het gebouw


De asbestdeskundige voert ter plaatse de asbestinventarisatie uit en rapporteert de gegevens in de databank van de OVAM. Deze databank wordt opengesteld voor gebruik vanaf 1 juli. 
Op de pagina verloop van de asbestinventarisatie vindt u meer concreet in detail uitgelegd, wat u kunt verwachten en wat u moet doen.  
.

De asbestdeskundige bezorgt het asbestattest van de OVAM aan de eigenaar


Na een volledige invoer van de gegevens, bezorgt de asbestdeskundige u het asbestattest van de OVAM. De eerste attesten worden vanaf 15 september afgeleverd. U kunt het asbestattest ook raadplegen via de Woningpas.

Team asbestafbouw