Het asbestattest

Hoe krijg ik een asbestattest?


Stel een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie aan

De asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI). Asbestdeskundigen asbestinventarisatie volgen een verplichte opleiding en moeten slagen in een examen. 
Om een asbestattest voor uw eigendom te bekomen, stelt u een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie aan om de inventarisatie uit te voeren. De OVAM stelt niet zelf een deskundige aan, u bent vrij om zelf een deskundige te kiezen. U kan voor het aanstellen van een gecertificeerde asbestdeskundige de hulp inschakelen van een vastgoedmakelaar of van een notaris. 

Opgelet: er zijn ook nog asbestdeskundigen die niet gecertificeerd zijn om een asbestinventarisatie uit te voeren voor een asbestattest. Zij doen bijvoorbeeld inventarisaties voor (sloop)werken of voor een werkgever in het kader van de bescherming van werknemers. Deze bedrijven mogen dus geen inventarissen opstellen voor het asbestattest.

TIP: Zorg dat je zeker bent dat de deskundige een inventarisatie uitvoert voor het asbestattest. De deskundige moet beschikken over een procescertificaat. En u als opdrachtgever en de deskundige moeten samen een opdrachtformulier ondertekenen om de afspraken duidelijk vast te leggen. 
    
Waar vindt u een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie?
Op deze pagina vindt u een lijst van bedrijven met gecertificeerde asbestdeskundigen die een asbestinventarisatie mogen uitvoeren voor het asbestattest. U kan zoeken op naam of op gemeente en postcode. Deze lijst wordt minstens wekelijks geactualiseerd.

De asbestdeskundige inventariseert het gebouw

 De asbestdeskundige voert ter plaatse de asbestinventarisatie uit en rapporteert de gegevens in de databank van de OVAM. De pagina "Hoe verloopt een asbestinventarisatie?" licht meer in detail toe hoe dit verloopt. 

De eigenaar ontvangt het asbestattest via zijn asbestdeskundige of via de Woningpas

Na een correcte en volledige invoer van de inspectiegevens door de asbestdeskundige, levert de OVAM het asbestattest af als pdf-bestand. De asbestdeskunige bezorgt een kopie aan de eigenaar of opdrachtgever. Als eigenaar kan u kunt het asbestattest ook raadplegen via de Woningpas.


Team asbestafbouw