Afval inzetten als grondstof

Zelfbeoordeling

Meer uitleg over zelfbeoordelingen en hoe deze correct uit te voeren

Het volgen van de handleiding bij een zelfbeoordeling is verplicht

Voor materialen waarvoor er geen Europese criteria of geen specifieke criteria in het VLAREMA bestaan valt de houder terug op de afvalstoffendefinitie en de voorwaarden voor einde-afval uit artikel 36 en de voorwaarden voor bijproduct uit artikel 37 van het Materialendecreet.

Volgens afdeling 2.6 van het VLAREMA kan de houder van het materiaal (producent van de beoogde grondstof of gebruiker) op basis van een zelfbeoordeling beslissen of aan de voorwaarden in artikel 36 of 37 van het Materialendecreet is voldaan. De zelfbeoordeling moet gebeuren op basis van een handleiding van de OVAM.

De handleiding helpt bij de zelfbeoordeling

De handleiding heeft als doel de houder van materiaal te helpen bij de zelfbeoordeling voor einde-afval en bijproduct wanneer er geen specifieke Europese of Vlaamse criteria gelden.

Wanneer de houder ervoor kiest om geen zelfbeoordeling uit te voeren, kan de houder van het materiaal deze handleiding ook gebruiken om de aanvraag van een grondstofverklaring bij de OVAM voor te bereiden. Meer informatie over grondstofverklaringen is te vinden op de pagina 'Grondstofverklaringen wanneer en hoe'.
Zowel de zelfbeoordeling als de grondstofverklaring moeten gezien worden als een Vlaams oordeel en zijn dan ook enkel geldig binnen het Vlaamse Gewest.

Grondstoffen

Team Productketens
Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
grondstof@ovam.be