Afval & materialen

Afval inzetten als grondstof

Alles van grondstofverklaringen tot zelfbeoordeling

Is uw materiaal een afvalstof of geen afvalstof ?

Is het materiaal uitgesloten van de afvalstoffendefinitie in artikel 3.§1.1° van het materialendecreet?
JA : Het materiaal is geen afvalstof: een zelfbeoordeling is bijgevolg niet van toepassing.
NEE: Zijn er voor het materiaal specifieke Europese Criteria voor einde-afval of bijproduct ? Dit is zo voor ijzer-, staal-, aluminium-, en koperschroot en
       voor kringloopglas en bemestingsproducten. 
      JA: Europese Criteria
      NEE: Wilt u het materiaal gebruiken als bodemmateriaal ?  
             JA: Volg de grondverzetsregeling
             NEE: Wilt u het materiaal gebruiken in bodemsaneringswerken ?
                    JA: Als het materiaal voldoet aan de voorwaarden van het conformiteitsattest van het conformiteitsattest van het
                         bodemsaneringsproject of van het risicobeheersplan is er geen grondstofverkaring verplicht. Zoniet, leg uw vraag voor aan de OVAM.
                         Meer info. Zie ook VLAREMA Art. 2.3.1.3/1 
                    NEE: Wilt u het materiaal gebruiken in één van de toepassingsgebieden die VLAREMA vermeldt ? Dit zijn gebruik als meststof,
                          bodemverbeterendmiddel, bouwstof of blendcomponent in scheepbrandstof of Is het materiaal afkomstig van de ferro- of non-
                          ferro-metallurgie ?
                          JA: Grondstofverklaring met Vlaamse criteria
                          NEE: Gaat het om een productieresidu afkomstig uit een productieproces en wordt het opnieuw ingezet in een productieproces ?
                                  JA: Doe de zelfbeoordeling bijproduct, zie hoofdstuk 5.2, of vraag een grondstofverklaring bij de OVAM aan via het webloket.
                                       Als het productieresidu ingezet wordt als brandstof mag er geen zelfbeoordeling gedaan worden en is een
                                       grondstofverklaring verplicht.
                                  NEE: Zijn alle handelingen voor recyclage of andere nuttige toepassing voltooid ? 
                                          JA: Doe de zelfbeoordeling einde-afval, zie hoofdstuk 5.1 of vraag een grondstofverklaring bij de OVAM aan via het
                                               webloket. Als het productieresidu ingezet wordt als brandstof mag er geen zelfbeoordeling gedaan worden en is een
                                               grondstofverklaring verplicht. 
                                          NEE: het materiaal is een afvalstof. (Ook bij negatieve zelfbeoordeling of afkeuring door de OVAM)

Team bouw