Asbest correct verwijderen

Asbest en sloop

Sloopt u een woning of een andere constructie die voor 2001 werd gebouwd, dan kunt u op asbest stoten. Zowel de bouwheer als de aannemer moeten voor en tijdens de sloop de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.

Asbestinventaris bij sloop

Laat u een gebouw of andere infrastructuur slopen of renoveren door een aannemer? Dan moet die voor de start van de sloop- of renovatiewerken een destructieve asbestinventaris (laten) opmaken. Wordt er asbest aangetroffen, dan stelt de sloopaannemer een risico- en werkplan op. Hij meldt de werf ook 15 dagen voor de start van de werkzaamheden aan de lokale directie Toezicht op het Welzijn op het Werk en aan zijn preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Zo wordt de veiligheid van de werknemers gegarandeerd.
 


Sloopopvolgingsplan voor grote werken

Plant u een volledige of gedeeltelijke sloop van een groot gebouw of infrastructuurwerk?
Dan moet u als bouwheer een sloopopvolgingsplan toevoegen aan de aanvraag voor uw omgevingsvergunning. Dat sloopopvolgingsplan bevat:

  • een destructieve asbestinventaris;
  • een inventaris van alle andere afvalstoffen die tijdens de sloop zullen vrijkomen;
  • alle aandachtspunten en technische details rond de aanpak van selectieve sloop- en afbraakwerken.

Een sloopopvolgingsplan is wettelijk verplicht voor de sloop van:

  • een infrastructuurwerk van meer dan 250 m³;
  • een residentieel gebouw van meer dan 5 000 m³;
  • een niet-residentieel gebouw van meer dan 1 000 m³.

Selectief slopen

Als u een gebouw of constructie afbreekt, ontstaan er materialen die rechtstreeks of na verwerking hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Welke toepassingen mogelijk zijn, hangt af van de kwaliteit van de materialen.

Bij het selectief slopen verwijdert de sloper eerst ramen, deuren, hout- en dakwerk, leidingen, verlichting, nutsinstallaties en niet-dragende structuren (zoals binnenmuren van gipskarton, ook wel gyproc genoemd). Pas daarna wordt het eigenlijke karkas gesloopt. Selectief slopen vormt op die manier een nuttige en belangrijke stap naar een duurzaam materialenbeheer. Gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende materialen moet u altijd gescheiden inzamelen: dat is wettelijk verplicht. 
 


Vrijwillige sloopopvolging

Als bouwheer of sloopaannemer kunt u kiezen voor een verdere sloopopvolging door een erkende sloopbeheerorganisatie. Zo’n opvolging gebeurt vrijwillig, in tegenstelling tot het sloopopvolgingsplan (dat voor grotere constructies verplicht is).

De sloopopvolging gebeurt op basis van een conform verklaard sloopopvolgingsplan. Bij de sloopopvolging kan de sloopbeheerorganisatie voor het steenachtig puin een verwerkingstoelating afleveren. Daardoor kan het slooppuin aan een lager tarief, het zogenaamde ‘laagmilieurisicotarief’, verwerkt worden in de breekinstallatie. De sloopopvolging verlaagt ook het risico op onverwachte kosten.

In het Vlaams gewest is vandaag slechts één erkende sloopbeheerorganisatie actief: Tracimat, een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de Confederatie van Sloop- en Ontmantelingswerken (CASO), de Federatie van Producenten van Recycling Granulaten (FPRG) en de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs- en consultancybedrijven (ORI).
 

Responsive Image
©  Illustratie Tracimat

Team asbestafbouw