Bodem

Bodem onderzoeken en indien nodig saneren

De verschillende stappen van bodemonderzoek tot sanering. Wie mag optreden als bodemdeskundige? Moet ik alles zelf betalen?

Vooraleer er kan gesaneerd worden, moet in eerste instantie nagegaan worden 'OF' er verontreiniging aanwezig is op de grond. Dit gebeurt in een oriƫnterend bodemonderzoek. Het onderzoek wordt opgemaakt door een erkend bodemdeskundige type I of II. Deze bodemdeskundige gaat na of er een historische verontreiniging aanwezig is die een duidelijke aanwijzing vormt van een ernstige bodemverontreiniging of een nieuwe verontreiniging die de bodemsaneringsnormen overschrijdt of dreigt te overschrijden. Immers in die gevallen is een vervolgstap nodig.

In een vervolgstap wordt nagegaan hoe groot de verontreiniging is en of deze moet gesaneerd worden. Dit gebeurt in een beschrijvend bodemonderzoek. Het onderzoek wordt opgemaakt door een erkend bodemdeskundige type II.
Is sanering nodig, dan wordt in een bodemsaneringsproject nagegaan op welke wijze de sanering kan verlopen. Dit project wordt opgemaakt door een erkend bodemdeskundige type II.

Nadat de OVAM akkoord is gegaan met het bodemsaneringsproject, kunnen de effectieve bodemsaneringswerken uitgevoerd worden. Deze gebeuren onder leiding van een bodemdeskundige type II. Deze worden gerapporteerd in een tussentijds rapport.
Bij afronding van de sanering wordt een eindevaluatieonderzoek opgemaakt door een bodemdeskundige type II. Na beoordeling levert de OVAM een eindverklaring af. In bepaalde gevallen is er nog nazorg nodig.

Sanering is kostelijk. Daarom zijn er mogelijkheiden opdat u de hogervermelde stappen niet moet uitvoeren of dat u een tussenkomst kan bekomen in de kosten van de sanering

Team klantenbeheer - bodem