Bodem onderzoeken en indien nodig saneren

Moet ik alles zelf betalen?

Het onderzoeken van een grond en saneren van een verontreiniging kost geld. Maar moet u dat altijd zelf uitvoeren en betalen?


In de bodemwetgeving is voorzien dat een eigenaar of gebruiker van de grond waarop mogelijk een verontreiniging kan aanwezig zijn, niet altijd zelf de kosten moeten betalen. De eigenaar of gebruiker moet dan wel aan specifieke voorwaarden voldoen.  
Een overzicht van de mogelijkheden zijn:
 • een particuliere eigenaar kan vrijgesteld worden van de uitvoering van het oriënterend bodemonderzoek.
  Meer info kan u vinden onder 'vrijstelling van onderzoeksplicht'
 • een eigenaar of gebruiker kan vrijgesteld worden van het in kaart brengen en saneren van een verontreiniging.
  Meer info kan u vinden onder 'vrijstelling van saneringsplicht'
 • de OVAM kan in de plaats van de eigenaar het onderzoek en eventuele vervolgstappen uitvoeren.
  Meer info kan u vinden onder 'sites
 • een eigenaar kan tussenkomst bekomen in de kosten van de sanering via 'cofinanciering'
  • er kan tussenkomst zijn in de kosten voor verontreinigingen gelinkt aan bepaalde activiteiten en dit via een specifiek fonds:
  • mazouttanks: Promaz
  • tankstations: Bofas
  • droogkuis: Vlabotex
  • garage, carrosserie en landbouwmachines: Tersana
 • voor scholen aangesloten bij AGION of GO! zijn er specifieke overeenkomsten afgesloten
 • bedrijven kunnen bedrijfsspecifieke of sectorspecifieke overeenkomsten aangaan
 • een overheid kan een beroep doen op OVAM via huissaneerder.

Team klantenbeheer - bodem