Werkwijze

Financiële zekerheid en verloop

Hoe bepaal ik het bedrag van de financiële zekerheid? Wanneer wordt de financiële zekerheid vrijgegeven?


Werkwijze financiële zekerheid

 1. Ga na welk bedrag nodig is als financiële zekerheid (FZ).
  • Bij een nieuw overdrachtsdossier volgens de gewone overdrachtsprocedure, vindt u het bedrag en de minimale looptijd van de FZ terug in de begeleidende brief bij de conformverklaring van het bodemsaneringsproject.
   Bij een versnelde overdracht, leest u het bedrag en de minimale looptijd in de voorafgaande goedkeuringsbrief.
  • Als u uw bestaande zekerheid wil omzetten, bijvoorbeeld van een bankwaarborg naar een verpande rekening, controleert u vooraf het bedrag en de looptijd bij de dossierhouder. Zorg dat u het dossiernummer kan meedelen.
    
 2. Zowel bij een nieuw overdrachtsdossier, als bij een omzetting van de financiële zekerheid, maakt u een keuze tussen een verpande rekening, een bankwaarborg of een garantieverzekering.
  De OVAM werkt voor deze financiële zekerheden met vaste modelteksten. U vindt onze modelteksten onderaan deze pagina, onder 'Ook interessant voor u'.
 3. Op de eerste pagina van de modeltekst vult u de naam, het adres en eventueel het ondernemingsnummer in van de partij die de financiële zekerheid stelt.
   
 4. Het referentiedocument bij de financiële zekerheid is de verbintenis tot bodemsanering en eventuele nazorg. U neemt daarom het referentienummer van de verbintenis op in de modeltekst van de financiële zekerheid!
  Het referentienummer bestaat uit een samenvoeging van de datum van ondertekening van de verbintenis en het OVAM-dossiernummer. Bijvoorbeeld, u ondertekent de verbintenis op 25 september 2013. De grond maakt deel uit van dossier 12345. Het referentienummer wordt dan 2013.09.25/12345.
   
 5. U gaat met de ingevulde modeltekst van de financiële zekerheid naar een kredietinstelling of verzekeringsinstelling. De kredietinstelling of verzekeringsinstelling neemt de modeltekst over op eigen briefpapier en bezorgt de financiële zekerheid vervolgens bij voorkeur digitaal via het contactformulier onderaan deze webpagina of via mail naar fz@ovam.be. Bij een verpande rekening zijn drie exemplaren nodig.

Verloop van de financiële zekerheid

Volgende rapporten zijn belangrijk voor het verdere verloop van uw financiële zekerheid:

 1. een tussentijds saneringsrapport: geeft het verloop van de bodemsaneringswerken weer. Op basis van een kostenraming van de resterende bodemsaneringswerken en de eventuele nazorg kan het bedrag van de financiële zekerheid worden verminderd. Voeg  daarom zeker een kostenraming bij het rapport en motiveer de afbouw van de financiële zekerheid.
   

 2. een eindevaluatierapport: dit rapport wordt opgesteld bij de beëindiging van de bodemsaneringswerken. Wanneer geen nazorg nodig blijkt, wordt de financiële zekerheid vrijgegeven.

Wanneer u een aanpassing van de financiële zekerheid wilt realiseren, dient u rekening te houden met de volgende richtlijnen:

 • De OVAM staat om praktische redenen slechts 3 keer per dossier een afbouw van de financiële zekerheid toe. Wilt u hiervan afwijken, neem dan contact op met de betrokken dossierhouder.
   
 • Hou bij het indienen van een tussentijds saneringsrapport of eindevaluatierapport rekening met de nodige tijd om dit rapport te beoordelen. Bij een afbouw van de financiële zekerheid, rekent u best 4 maanden vanaf het tijdstip van het indienen van het rapport tot het bericht dat de financiële zekerheid wordt  afgebouwd of vrijgegeven. Omdat elk dossier verschillend is en er eventueel aanvullingen nodig zijn bij het rapport, garanderen we niet dat de vooropgestelde datum haalbaar is.

Ook interessant voor u

Bodembeheer