Financiële zekerheden en verbintenissen

Hoe aanvragen?

Wanneer start de procedure? En welke stappen moeten doorlopen worden? Op deze pagina wordt in een notendop de procedure uitgelegd om tot een geldige verbintenis en financiële zekerheid te komen.


Procedure

Op deze pagina wordt in een notendop de procedure uitgelegd om tot een geldige verbintenis en financiële zekerheid te komen. 

Enkele tips voor een vlotte afhandeling

Wanneer start de procedure?

U kan met de opmaak van de verbintenis en financiële zekerheid beginnen zodra u een document van de OVAM heeft ontvangen dat het bedrag voor de financiële zekerheid vermeldt.

 • bij de gewone overdrachtsprocedure: de begeleidende brief bij de conformverklaring van het bodemsaneringsproject;
 • bij de versnelde overdrachtsprocedure: de goedkeuring van het verzoek versnelde overdracht.

Welke stappen moeten verder doorlopen worden?

Overzicht van de modelteksten

 • Procedure voor het aangaan van een verbintenis

 1. Gebruik het correcte type verbintenis. We maken onderscheid tussen de gewone overdrachtsprocedure en de versnelde overdracht.
 2. Vul het document aan volgens de beschreven werkwijze.
 3. Bepaal het referentienummer. Het referentienummer bestaat uit een samenvoeging van de datum van ondertekening van de verbintenis en het OVAM-dossiernummer. Ondertekent u de verbintenis bijvoorbeeld op 25 september 2013 en maakt de grond deel uit van dossier 12345, dan wordt het referentienummer van deze verbintenis 2013.09.25/12345
Vanaf 1 juni 2022 worden de verbintenissen digitaal aan de OVAM bezorgd. Dit kan bij voorkeur via het contactformulier onderaan deze webpagina of per mail naar fz@ovam.be. 
Let op: de OVAM aanvaardt enkel een document met gekwalificeerde elektronische handtekeningen.
 
 • Procedure voor het stellen van een financiële zekerheid

 1. Kies de juiste modeltekst van de financiële zekerheid van uw keuze
 2. Vul het document aan volgens de beschreven werkwijze.
 3. Neem het referentienummer van de verbintenis juist over in de modeltekst.
     Bezorg dit document bij voorkeur digitaal via het contactformulier onderaan deze webpagina of per mail naar fz@ovam.be.     
     Let op: de OVAM aanvaardt enkel een document met gekwalificeerde elektronische handtekeningen. 

Controle van de ontvangen documenten

 1. De OVAM controleert de verbintenis en financiële zekerheid op volledigheid en juistheid.
 2. De OVAM streeft ernaar uw documenten op korte termijn te beoordelen en vraagt om aanvullingen en wijzigingen indien nodig.
 3. De OVAM bevestigt de goedkeuring van de verbintenis en financiële zekerheid aan de ondertekenaar van de verbintenis. Bezorg deze bevestigingsbrief aan uw notaris. De notaris neemt informatie uit deze brief over in de akte.

Bodembeheer