Studies & cijfers zwerfvuil

Hoeveelheden en kosten zwerfvuil

In het kader van het Operationeel Plan Zwerfvuil en Sluikstorten voert de OVAM tweejaarlijks een enquête uit bij gemeentebesturen, afvalintercommunales, provincies en Vlaamse agentschappen. Het doel van de enquête is de monitoring van opgeruimde hoeveelheden zwerfvuil en sluikstort en de beleidskosten die hiermee gepaard gaan.


Zwerfvuil en sluikstorten zijn een blijvend probleem in Vlaanderen. Voor de inwoners en bezoekers van Vlaanderen is het een doorn in het oog. Het opruimen en verwerken van dit afval kost de lokale besturen bovendien handenvol geld. Ook van afvalintercommunales, provincies en de Vlaamse agentschappen die openbaar terrein beheren, vraagt het bijkomende inspanningen. Daarom willen we graag de hoeveelheid zwerfvuil en sluikstorten zien dalen.

Om deze problematiek op te volgen, monitort de OVAM de hoeveelheid zwerfvuil en sluikstort op de grond sinds 2015 via een tweejaarlijkse enquête bij lokale en bovenlokale besturen. Bij elk van de bevraagde besturen worden de ingezamelde hoeveelheden zwerfvuil en sluikstorten én de daarmee gepaard gaande beleidskosten in kaart gebracht. Een eerste, gelijkaardige bevraging over 2013 peilde enkel naar het zwerfvuil.

Het is belangrijk om de resultaten tussen de verschillende jaren te kunnen vergelijken. Daarom hanteren we in elke editie dezelfde methode. Meer informatie over de methodologie vindt u hieronder in de verschillende eindrapporten.



Zwerfvuilmonitoring

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015 284 121
E-mail
zwerfvuilmonitoring@ovam.be