Tuinieren en composteren

Kringlooptuinieren en thuiscompostering

Ontdek hier meer over de inzet van kringloopkrachten en de subsidie bij aankoop van compostvaten en -bakken.

Dankzij de jarenlange inspanningen van onder meer de OVAM, bevindt Vlaanderen zich aan de top van Europa wat betreft het aantal thuiscomposteerders. Meer dan 40% van de Vlamingen composteert immers thuis.
   
De OVAM ondersteunt het thuiscomposteren via het subsidi├źren van de aankoop van compostvaten en compostbakken. Samen met de VLACO, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de gemeenten, is een uitgebreid netwerk van kringloopkrachten (de vroegere compostmeesters) opgezet.

Kringloopkrachten zijn vrijwilligers die geïnteresseerden in de eigen gemeente kunnen bijstaan met het thuiscomposteren en met het kringlooptuinieren in het algemeen.

U kunt een kijkje gaan nemen op een demopark of inlichtingen vragen bij de bevoegde milieuambtenaar.

Meer informatie vindt u op de VLACO-website


Zie pagina GFT voor meer uitleg over groenten-, fruit- en tuinafval.
Lokale besturen: zie ook voedselverlies actieplan.

 
 

 

Team Bio