Actieplan voedselverlies en biomassareststromen circulair 2021-2025

Monitor voedselverlies 2020

Deze rapportage omvat een cijfermatige monitoring van preventie, ontstaan en valorisatie van voedselverlies en voedselreststromen doorheen de voedselketen in 2020.


Voedselverlies in cijfers

We merken het allemaal. Voeding wordt duurder. Door de grondstoftekorten en stijgende prijzen in de voedingsindustrie, wordt meer op bestelling in plaats van op voorraad geproduceerd, waardoor er minder voedseloverschotten zijn in de voedingsindustrie. Een positieve tendens.

In het gezin

Door de hele agrovoedingsketen in Vlaanderen gaat wel nog zo’n 884 miljoen kg voedsel per jaar verloren voor menselijke consumptie. 
Het voedselverlies dat thuis in de restafvalzak belandt, bedraagt 175.000 ton of 26 kg per inwoner. De meeste winst is te halen door meer in te zetten op het vermijden van voedselverlies in het gezin. Er belandt nog veel bruikbaar voedsel in het restafval zoals brood, groenten, fruit en restjes. Afval van voedsel dat niet vermeden kon worden, kan thuis worden gecomposteerd of selectief ingezameld als gft.

Horeca en catering

In horeca en catering gaat nog veel via het restafval naar verbranding. Daarom wordt de sorteerverplichting voor keukenafval en etensresten op 1 januari 2024 uitgebreid naar alle bedrijven. 

Retail en grootkeukens

In de retail en in de grootkeukens (bijv. in de zorgsector) zien we een sterke toename van de selectieve inzameling. Door de stijgende bewustwording rond de kostprijs van voedsel en -verlies ontstaan in bijv. ziekenhuizen en woonzorgcentra interessante projecten met goede resultaten en perspectief op verdere verbetering (20 - 40% preventie van voedselverlies). Vanuit de retail en voedingsindustrie wordt jaarlijks 17 miljoen kg voedsel geschonken aan Vlaamse voedselbanken en distributieplatformen. 

Voedingsindustrie

De voedingsindustrie produceert zo’n 229.000 ton voedselverlies. 99% wordt gevaloriseerd via diervoeding of vergisting. Minder dan 1% gaat, vaak om voedselveiligheidsredenen, naar verbranding. De volumes voedselverliezen in de land- en tuinbouw zijn groot. Bijna 349.000 ton. Belangrijke redenen hiervoor zijn het hoge productievolume (des te hoger de productie van bijv. uien en aardappelen, des te meer voedselverlies/nevenstromen) en de directe afhankelijkheid van klimatologische omstandigheden (meer kans op voedselverlies dan in gecontroleerde omgeving zoals bv. industriële processen).  
Naast verlies voor humane consumptie ontstaan er bij de bereiding van voeding ook veel nevenstromen (zoals schillen). Goed voor 2,17 miljoen ton. Dat is ten opzichte van 2015 een daling van 2% bij voedselverlies en 16% bij de nevenstromen. 

Het gedetailleerd rapport met de resultaten van de monitor voedselverlies is hieronder te downloaden. Voor een beknopte situering van de voedselverlies problematiek in Vlaanderen, verwijzen we naar de whitepaper voedselverlies

Meer info op www.voedselverlies.be

Team Bio