Studies & cijfers zwerfvuil

De Netheidsindex

De OVAM berekent jaarlijks de Netheidsindex. Dit is een score op 100 die een indicatie geeft van hoe net Vlaanderen is. We berekenen de index op basis van een steekproef van 40 Vlaamse gemeenten. In deze gemeenten meten we vier keer per jaar (één keer per seizoen) verschillenende parameters. Dat gebeurt op verschillende locaties binnen de gemeente.


Parameters van vervuiling

Onder “parameters van vervuiling” verstaan we de hoeveelheid zwerfvuil, sluikstorten en de aanwezigheid van andere omgevingsfactoren, zoals graffiti, hondenpoep of vandalisme. Dergelijke omgevingsfactoren kunnen de netheid van een omgeving verstoren. En omdat passanten een nette omgeving beter respecteren, beïnvloeden de omgevingsfactoren indirect ook de hoeveelheid zwerfvuil en sluikstorten.


Type-omgevingen of doelplaatsen

De metingen gebeuren op verschillende soorten locaties in de gemeente. We noemen deze locaties ook type-omgevingen of doelplaatsen. Voorbeelden van deze type-omgevingen zijn: woonwijk met ontmoetingsplek, centrumstraat of afvalverzamelpunt. Elke type-omgeving krijgt bij de berekening van de totaalscore per gemeente een gewicht dat afhangt van het belang dat burgers hechten aan de netheid van deze omgeving.


Totaalscore

Door de metingen per gemeente samen te voegen komen we tot een totaalscore voor elke gemeente. Deze score kan variëren van 100 (perfect proper) tot 0 (oneindig vuil).  Hoe meer ‘vervuiling’ aanwezig is, hoe slechter de gemeente scoort. Door de scores van de gemeenten samen te voegen, komen we tot de Vlaamse Netheidsindex. In het ‘Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen en gelijkaardige bedrijfsafvalstoffen’ zijn meerdere doelstellingen gekoppeld aan de score van de Netheidsindex. De resultaten van de index worden jaarlijks gepubliceerd in het rapport Huishoudelijk afval en gelijkaardige bedrijfsafval.


Netheidsindex voor gecoachte gemeenten

De Netheidsindex wordt ook gebruikt om de netheid in de coachingtrajecten van Mooimakers op te volgen. De resultaten worden gebruikt om een vergelijking met de situatie in Vlaanderen te maken. Maar ook de coaches zetten de resultaten gericht in om de situatie binnen een coachingtraject op te volgen.


Score voor gemeente opvolgen?

Elke gemeente kan de resultaten voor haar grondgebied bekijken via de webtool van de Netheidsbarometer. De tool is enkel beschikbaar voor gemeenten die de bijhorende opleiding hebben gevolgd. Bij interesse kan je terecht op deze pagina of bij info@mooimakers.be .


Zwerfvuilmonitoring

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015 284 121
E-mail
zwerfvuilmonitoring@ovam.be