Het asbestattest

Opleidingscentra

Kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie zullen via een door de OVAM erkende certificatie-instelling asbest een persoonscertificaat kunnen bekomen. Ze moeten hiervoor bij een erkende certificatie-instelling de verplichte opleiding met praktijkgedeelte volgen en slagen in een examen. De verplichte opleiding omvat vooral de uitvoering van een asbestinventarisatie volgens het standaard inspectieprotocol en de rapportage in de webtoepassing van de OVAM. Daarnaast is er ook aandacht voor de aspecten bouwkunde, aerologie en veilige monstername. De opleiding bevat ook een praktijkgedeelte, met onder meer oefeningen rond het gebruik van de databank, praktijkoefeningen voor het correct nemen van monsters, vb. van leidingisolatie, etc. 

Vooropleiding basiskennis asbestinventarisatie

Om deze verplichte opleiding te volgen beschikken kandidaat asbestdeskundigen best eerst over een basiskennis asbestinventarisatie. Ze kunnen hierover beschikken door zelfstudie, door feitelijke beroepservaring of door het volgen van een vrijwillige vooropleiding bij een opleidingscentrum. 
Zonder deze basiskennis zal een kandidaat asbestdeskundige moeite hebben om de verplichte opleiding te kunnen volgen en te slagen voor het examen. Het examen toetst immers ook deze basiskennis!  
Het overzicht 'basiskennis asbestinventarisatie' geldt als richtlijn voor opleidingscentra en kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie. Op basis van dit overzicht kunnen opleidingscentra opleidingsmodules initiëren of aanvullen om kandidaat asbestdeskundigen voor te bereiden op de verplichte opleiding en het examen. 
Aanmelden als opleidingscentrum 
Opleidingscentra die opleidingsmodules over de basiskennis asbestinventarisatie aanbieden, kunnen dit kenbaar maken bij de OVAM. Vul het aanmeldingsformulier in en bezorg het ons terug per e-mail. 
Download het overzicht van de opleidingscentra  
Kandidaat asbestdeskundigen kunnen een lijst raadplegen van opleidingscentra die een vooropleiding basiskennis asbestinventarisatie aanbieden. Deze lijst wordt louter ter informatie gepubliceerd, de OVAM staat niet garant voor de kwaliteit of de volledigheid van de opleiding.

De verplichte opleiding 

Enkel erkende certificatie-instellingen asbest mogen de verplichte opleiding organiseren. De certificatie-instellingen bepalen zelf met welke opleidingscentra ze hiervoor samenwerken. 
 

Veelgestelde vragen

Moet een opleidingscentrum over een bepaalde erkenning beschikken?

Neen, het geven van de vrijwillige vooropleiding ‘basiskennis asbestinventarisatie’ voor kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie valt niet onder een erkenning. De vooropleiding kan dus gegeven worden door elk opleidingscentrum.

Kan een opleidingscentrum de inhoud van de opleidingsmodules laten goedkeuren door de OVAM?

De OVAM kan duiding en advies geven bij vragen of onduidelijkheden over de inhoud van het ‘Overzicht basiskennis asbestinventarisatie’. Opleidingscentra kunnen hiervoor contact opnemen via het contactformulier. Er is echter geen goedkeuringsprocedure voor de opleidingsmodules zelf. De opleidingscentra moeten dus zelf instaan voor de kwaliteit en volledigheid. Zij kunnen hiervoor beroep doen op de expertise van reeds actieve lesgevers-asbestdeskundigen. 

Wij geven reeds opleidingen over asbest. Kunnen wij de verplichte opleiding tot gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie ook geven?

Er is een verschil tussen de vrijwillige vooropleiding gegeven door opleidingscentra en de verplichte opleiding georganiseerd door de erkende certificatie-instelling asbest. De verplichte opleiding kan enkel georganiseerd worden door een erkende certificatie-instelling. Deze zijn vrij om te bepalen of ze hiervoor samenwerken met opleidingscentra.

Om deze verplichte opleiding te volgen en te slagen in het examen moeten kandidaat asbestdeskundigen over een basiskennis beschikken. Dit kunnen ze verwerven door het volgen van een vrijwillige vooropleiding basiskennis asbest bij een opleidingscentrum.
De vrijwillige vooropleiding kan gegeven worden door elk opleidingscentrum. 

Volstaat de opleiding “eenvoudige handelingen” als vooropleiding?

Neen, de gemiddelde opleiding ‘eenvoudige handelingen’ is verankerd binnen de federale arbeidswetgeving (Codex welzijn op het werk) en behandelt niet alle onderdelen van het ‘Overzicht basiskennis asbestinventarisatie’. Het zal qua scope en verdiepingsniveau onvolledig zijn. 

Welke leerstof moet een opleidingscentrum aanbieden?

De OVAM publiceerde het 'overzicht basiskennis asbestinventarisatie' als richtlijn voor opleidingscentra en kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie. Op basis van dit overzicht kunnen opleidingscentra opleidingsmodules initiëren of aanvullen om kandidaat asbestdeskundigen voor te bereiden op de verplichte opleiding en het examen. Het examen zal ook deze basiskennis toetsen. 

Zal de kennis van de leerstof getoetst worden in een examen?

De kandidaat asbestdeskundige inventarisatie zal slechts één examen moeten afleggen na het volgen van de verplichte opleiding. Dit examen zal echter zowel de kennis toetsen die opgenomen is in het “Overzicht basiskennis asbestinventarisatie” als de kennis die verworven werd tijdens de verplichte opleiding. Er zal geen ingangsexamen georganiseerd worden om te mogen starten aan de verplichte opleiding. 

Het is de OVAM die de inhoud van het examen beheert. Een door de OVAM aangestelde examenbeheerder ontwikkelt en organiseert het eindexamen, neemt de examens af en beoordeelt ze. 

Moet er een officieel getuigschrift van de vooropleiding voor cursisten afgeleverd worden?

Kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie zullen zonder getuigschrift(en) kunnen starten met de verplichte opleiding bij een erkende certificatie-instelling. Ze zijn duszelf verantwoordelijk te oordelen of ze over de  vereiste basiskennis asbestinventarisatie  beschikken. Analoog hieraan moeten opleidingscentra zelf oordelen of hun opleidingsmodules voldoen.  

Een opleidingscentrum kan dus getuigschriften afleveren maar deze zullen dus geen voorwerp uitmaken van beoordeling of controle bij de inschrijving van kandidaten voor de verplichte opleiding. 

Team asbestafbouw