Bodemsaneringsfondsen

Promaz

Fonds ter ondersteuning van de aanpak van bodemverontreiniging ten gevolge van de exploitatie van een gasolietank voor de verwarming van gebouwen.

De bodemsanering van mazouttanks

De federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sloten een samenwerkingsovereenkomst af over de uitvoering en financiering van de bodemsanering van gasolietanks voor de verwarming van gebouwen (mazouttanks).

Promaz werd eind 2021 erkend door de Interregionale Bodemsaneringscommissie (IBC) en is vanaf 1 april 2022 volledig operationeel. Het 'stookoliefonds' Promaz staat dus in voor de sanering van vervuilde gronden door de exploitatie van stookolietanks of mazouttanks.

Praktische en financiƫle ondersteuning

Met het in werking treden van Promaz is er eindelijk een oplossing in zicht voor de duizenden lekkende stookolietanks in Vlaanderen. Een bodemsanering is immers een dure aangelegenheid en particulieren kunnen die kosten vaak niet alleen dragen. Nu kunnen zij dus beroep doen op het stookoliefonds, dat de uitvoering en financiering van de bodemsanering voor zijn rekening neemt. Als gedupeerden toch al een sanering hebben laten uitvoeren en bekostigd, kunnen zij een aanvraag doen tot terugvordering.

Voor de financiering kan Promaz eerst terugvallen op een overschot van zo'n 120 miljoen euro in BOFAS, een gelijkaardig fonds voor de verontreiniging door tankstations. Er wordt dus op dit moment geen financiƫle bijdrage gevraagd aan de burger bij de aankoop van stookolie.

Aanmelding bij Promaz

Particulieren of bedrijven die met zo'n verontreiniging worden of werden geconfronteerd, hebben tot 28 februari 2025 de tijd om een aanvraag tot tussenkomst door Promaz in te dienen.

Informatie op het bodemattest over aangemelde Promaz-dossiers

Het bodemattest vermeldt of Promaz het bij haar aangemelde dossier voor de betrokken grond heeft aanvaard, waardoor er een oplossing komt voor de aanpak van de mazoutverontreiniging die op deze grond is ontstaan. Zo ontvangt de koper informatie over de aanmelding bij Promaz. Deze informatie is belangrijk voor de mogelijke overdracht van een aangemelde risicogrond.
Op deze pagina vindt u meer informatie.

Zorg voor bodem

De OVAM is verheugd dat het stookoliefonds bijna van start kan gaan, want hun werking draagt bij aan onze belangrijke doelstelling om verontreinigde gronden te saneren en zorgvuldig om te springen met de schaarse ruimte in Vlaanderen.

Bodembeheer