Ik vervoer afval

Registratie als vervoerder van afvalstoffen

Wie moet zich registreren als vervoerder van afvalstoffen en hoe.


Wie moet zich registreren als vervoerder van afvalstoffen?


Wie het vervoeren van afvalstoffen als professionele bezigheid heeft, of wie als professioneel vervoerder van goederen ook afvalstoffen wenst te vervoeren, heeft een registratie als vervoerder van afvalstoffen nodig. Een vervoerder moet steeds in opdracht rijden van een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, een producent die zelf regelingen treft of een kennisgever, en moet instaan voor het naleven van dealgemene transportvoorwaarden.
Als u enkel uw eigen afvalstoffen vervoert, moet u zich niet laten registreren. Ook voor een doorvoertransport van afvalstoffen door het Vlaamse Gewest moet u zich niet laten registreren als vervoerder van afvalstoffen. U moet wel de voorwaarden voor het vervoer van afvalstoffen naleven.

Volgende actoren zijn uitgesloten van de registratieplicht als vervoerder van afvalstoffen:

 • de leverancier van goederen die in kader van de terugnameplicht, van de aanvaardingsplicht of van vrijwillige terugname, ter gelegenheid van een levering van goederen, lege verpakkingen of afgedankte goederen naar zijn bedrijfsterrein of naar een inzamelpunt voor afgedankte goederen brengt;
 • de houder van afvalstoffen die in het kader van de terugnameplicht, de aanvaardingsplicht of een vrijwillige terugname de afvalstoffen terugbrengt naar zijn leverancier van soortgelijke goederen;
 • het kringloopcentrum of het hergebruikcentrum voor EEA, die een visuele voorselectie op herbruikbaarheid hebben ondergaan, vervoert naar een hergebruikcentrum voor EEA, met het oog op de voorbereiding voor hergebruik.

Gemeenten en verenigingen van gemeenten die huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen inzamelen, zijn van rechtswege geregistreerd als vervoerder van afvalstoffen.

Opgelet:

 • de OVAM aanvaardt ook registraties en erkenningen als vervoerder uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en andere landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Als u daar al geregistreerd of erkend bent én u beschikt over een ondernemingsnummer of btw-nummer, hoeft u dat in Vlaanderen niet nog eens te doen.
 • De registratie bij de OVAM is alleen geldig in het Vlaamse Gewest. Rijdt u door Brussel, Wallonië of de Europese Unie? Dan vraagt u best even na bij de autoriteiten ter plaatse wat u moet doen:
  Registreren in Brussel 
  Registreren in Wallonië 
  Of raadpleeg het overzicht van de autoriteiten per land.  

Hoe kan ik me registreren als vervoerder van afvalstoffen?


U kunt zich gratis elektronisch registreren via het online registratieloket van de OVAM
Nadat u een login heeft aangemaakt, kunt u uw bedrijf aanmelden met uw ondernemingsnummer (België) of uw BTW-nummer (buiten België). Daarmee kunt u uw bedrijf registreren als vervoerder van afvalstoffen.

Zie ook


Team klantenbeheer transport