Ik vervoer afval

Wat is het verschil tussen een vervoerder van afvalstoffen en een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar?


Een vervoerder wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van derden beroepsmatig afvalstoffen vervoert. Beroepsmatig houdt in dat afvalstoffen worden vervoerd in het kader van een professionele activiteit, ongeacht of deze professionele activiteit exclusief bestaat uit het vervoer en de inzameling van afvalstoffen of bestaat uit het, al dan niet occasioneel, inzamelen en vervoeren van afvalstoffen als onderdeel van een bredere professionele activiteit.

Een vervoerder staat dus in voor het effectieve vervoer van de afvalstoffen, in opdracht van iemand anders.
De opdrachtgever kan een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (IHM) zijn, een afvalproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen of een kennisgever in het kader van in- en uitvoer van afvalstoffen.

Een vervoerder beslist dus niet zelf waar hij de afvalstoffen ophaalt of naar welke bestemming deze worden vervoerd. Het is de opdrachtgever die deze bepalen en ook instaat voor het identificatieformulier.

Een vervoerder van afvalstoffen moet zich registreren in het online registratieloket van de OVAM.
Als u enkel uw eigen afvalstoffen vervoert, moet u zich niet laten registreren. Ook voor een doorvoertransport van afvalstoffen door het Vlaamse Gewest moet u zich niet registreren als vervoerder van afvalstoffen. U moet wel de voorwaarden voor het vervoer van afvalstoffen naleven.

Vervoerders van afvalstoffen die als vervoerder zijn geregistreerd of erkend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waalse Gewest of in één van de staten van de Europese Economische Ruimte, worden beschouwd als geregistreerde vervoerders van afvalstoffen op voorwaarde dat ze beschikken over een ondernemingsnummer of btw-nummer.

Wie afvalstoffen inzamelt, verhandelt of makelt die vanuit of binnen het Vlaamse Gewest worden getransporteerd, moet zich registreren als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar in het online registratieloket van de OVAM.
Als de IHM deze afvalstoffen zelf vervoert, moet hij ook beschikken over een registratie als vervoerder van afvalstoffen.

Als het om dierlijke bijproducten of afgeleide producten gaat, moet u zich niet laten registreren als vervoerder van afvalstoffen of als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. In dit geval moet u zich registreren als vervoerder van dierlijke bijproducten of afgeleide producten of als inzamelaar, handelaar of makelaar van dierlijke bijproducten en afgeleide producten (conform het Besluit dierlijke bijproducten).

Zie ook


Team klantenbeheer transport