Bodemsaneringsdeskundige

Technisch-wetenschappelijke info


Hier vindt u meer informatie over volgende onderwerpen:

Beleidsondersteunend onderzoek

Achtergrondwaardenkaarten

Staalname en onderzoekstechnieken

Alternatieve onderzoekstechnieken voor gassites:
Passieve staalname van grondwater

Risico-evaluaties en normering

Saneringstechnieken en pilootproeven

Specifieke bodemverontreiniging

Bodembeheer