Bodemsaneringsdeskundige

Toezicht op de erkenning

Toezicht op het gebruik van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige


De OVAM ziet toe op het gebruik van uw erkenning als bodemsaneringsdeskundige en op de taken die u in dat kader uitvoert. Maar wat gebeurt er als de OVAM vaststelt dat u de voorschriften niet respecteert?

De wetgeving voorziet verschillende mogelijkheden: 
  • vaststelling van milieu-inbreuk in verslag van vaststelling, met mogelijkheid om een bestuurlijke geldboete op te leggen;
  • vaststelling van een milieumisdrijf in een proces-verbaal, met strafrechtelijke behandeling of met mogelijkheid om een bestuurlijke geldboete op te leggen;
  • verplichting om deel te nemen aan het examen van de aanvullende vorming voor module 1 of module 2 voor de persoon met individuele handtekeningsbevoegdheid die voor de bodemsaneringsdeskundige de verslagen en rapporten ondertekent;
  • schorsing of opheffing van de erkenning.
De specifieke vaststellingen (onder meer de aard, frequentie, impact op mens en milieu) zullen bepalen binnen welk traject dat de OVAM zal optreden tegen de erkende bodemsaneringsdeskundige.