Overdragen van een grond

Wat is geen overdracht?

Welke handelingen vallen niet onder overdracht van grond (niet-limitatieve lijst)


Handelingen die geen overdrachten zijn

In artikel 2, 18° van het Bodemdecreet is op een limitatieve wijze aangegeven welke handelingen als een overdracht van gronden wordt gekwalificeerd. 
De onderstaande lijst geeft op een niet limitatieve wijze voorbeelden van handelingen die niet als een overdracht van grond worden gekwalificeerd. Er dient voor die handeling dan ook geen bodemattest te worden aangevraagd of eventueel een oriënterend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. 

Aandelenoverdracht 

Accessoir opstalrecht 

Bezetting ter bede: aangaan of beëindigen 

Bruikleen toestaan 

Bruikleen: beëindigen voor zover de bruikleen werd aangegaan voor 01.10.1996 of na 01.06.2008. Werd de bruikleen toegestaan in de periode 01.10.1996 - 01.06.2008 en werden de toenmalige overdrachtsverplichtingen niet nageleefd, dan is het ook geen overdracht 

Concessie: verlengen 

Erfenis 

Erfpacht: verlengen 

Erfpacht: beëindigen ten gevolge van overlijden 

Handelshuur aangaan 

Handelshuur: beëindigen voor zover de handelshuur werd aangegaan voor 01.10.1996 of na 01.06.2008. Werd de handelshuur aangegaan in de periode 01.10.1996 - 01.06.2008 en werden de toenmalige overdrachtsverplichtingen niet nageleefd, dan is het ook geen overdracht 

Huur aangaan 

Huur: beëindigen voor zover de huur werd aangegaan voor 1.10.1996 of na 1.6.2008. Werd de huur aangegaan in de periode 1.10.1996-1.6.2008 en werden de toenmalige overdrachtsverplichtingen niet nageleefd, dan is het ook geen overdracht 

Inbreng in huwelijksvermogen 

Legaatsaflevering 

Onteigening (specifieke regeling voorzien in artikel 119 van het Bodemdecreet) 

Opstalrecht: verlengen 

Opstalrecht: beëindigen ten gevolge van overlijden 

Onroerende leasing: aangaan van een onroerende leasing m.b.t. tot een grond 

Onroerende leasing: beëindigen van een onroerende leasing m.b.t. tot een grond zonder lichting van de aankoopoptie zover deze werd aangegaan voor 01.10.1996 of na 01.06.2008. Werd deze toegestaan in de periode 01.10.1996 - 01.06.2008 en werden de toenmalige overdrachtsverplichtingen niet nageleefd, dan is het ook geen overdracht 

Pacht aangaan 

Pacht: beëindigen voor zover de pacht werd aangegaan voor 01.10.1996 of na 01.06.2008. Werd de pacht aangegaan in de periode 01.10.1996 - 01.06.2008 en werden de toenmalige overdrachtsverplichtingen niet nageleefd, dan is het ook geen overdracht 

Splitsing rechtspersoon waarbij onroerend goed niet overgaat naar andere rechtspersoon 

Uittreden uit onverdeeldheid voor zover verdeling tussen deelgenoten plaatsvindt 

Vruchtgebruik: verlengen 

Vruchtgebruik: beëindigen wanneer vruchtgebruik is ontstaan na overlijden 

Verandering van naam of van rechtsvorm (bijv. van nv. naar bvba) van een rechtspersoon 

Rechtshandelingen en rechtsfeiten m.b.t. nutsleidingen en aanhorigheden van nutsleidingen voor zover in die aanhorigheden geen risico-inrichting is of was gevestigd 

De overdracht, het vestigen of het aangaan en beëindigen van een recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstalrecht of concessie m.b.t. tot een grond uitsluitend voor het oprichten of het gebruik van een opstal die niet beschouwd wordt als grond en voor zover in het opstal zelf geen risico-inrichting is of was gevestigd en er geen verontreiniging vanuit het opstal is ontstaan. Het betreft de opstallen: 

  • scheidingsmuren en omheiningen;
  • reclameborden en reclamezuilen;
  • straatmeubilair en abri’s;
  • antennes en masten;
  • hoogspanningsmasten, tellers, laagspanningskasten;
  • installaties voor het opwekken van water-, wind- en zonne-energie;
  • regenwater- en drinkwaterleidingnetwerk en gasdistributie- en elektriciteitsnetwerk;
  • datacommunicatie-, computer- en televisiekabelnetwerk;
  • rails van trein, tram en metro.

Ook interessant voor u

Team klantenbeheer - bodem