Overdragen van een grond

Afwijkingen op het tijdstip van de overdracht

Afwijkingen op de normale overdrachtsprocedure risicogronden op basis van tijdstip, oppervlakte, uitvoerder. Ook de regeling bij appartementen is een afwijking.


Op de normale overdrachtsprocedure zijn er afwijkingen mogelijk op het tijdstip van de overdracht, de oppervlakte waarop het onderzoek wordt uitgevoerd en op de uitvoerder van het onderzoek. 

Ook is er een aparte invulling gegeven voor de overdracht van privatieve kavels gelegen in appartementsgebouwen of bedrijvencentra. 

Het tijdstip van de overdracht: 

De oppervlakte waarop onderzoeksverrichtingen worden uitgevoerd, namelijk bij: 

De uitvoerder van het onderzoek

Overdracht van privatieve kavels in gedwongen mede-eigendommen  


Team klantenbeheer - bodem