Kenniswijzer educatie

Duurzaam met bodem

In Vlaanderen blijven grondstoffen en materialen, open ruimte, vruchtbare bodem en gezond grondwater schaarse en kostbare goederen.

Essentially, all life depends upon the soil…There can be no life without soil and no soil without life; the have evolved together.’ (Charles E. Kellogg, USDA Yearbook of Agriculture, 1938).

Zorg dragen voor onze bodem is letterlijk van levensbelang: iedereen heeft daarom al eens gehoord van woorden zoals betonstop, ontharding, bodemverontreiniging, sanering, bodemkwaliteit.

Een kwaliteitsvolle bodem draagt zorg voor de water- en voedselkringloop, is onmisbaar voor de biodiversiteit en vermijdt schadelijke stoffen. Een gezonde bodem is grondstof voor – onder andere – geneesmiddelen, draagt bij aan een schoon milieu en beperkt de klimaatverandering.
De OVAM is een Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem.

Onze bodem beschermen we door de bodemkwaliteit in Vlaanderen te controleren, verontreinigingen te voorkomen en bodemsaneringen ambtshalve uit te voeren en dat doen we door:
Risicogronden in kaart te brengen.
Transparant te communiceren over risicogronden op belangrijke momenten, bij voorbeeld bij aan- of verkoop van grond.
Bodemonderzoeken op te volgen.
Bodemzorg in de kijker te zetten.
Actief oplossingen aan te bieden voor saneringsprojecten.
Bovenstaande geeft een beeld hoe we in Vlaanderen zorg dragen voor onze bodem.
Wil je graag weten hoe het op wereldvlak gesteld is met onze bodem, de bodembiodiversiteit en de ecosystemen? Dan is de Global Soil Biodiversity Atlas een mooi startpunt.