Risicogronden

Gemeentelijke inventaris

Bodemverontreiniging in Vlaanderen aanpakken en voorkomen dat er nieuwe verontreinigingen ontstaan, is één van onze kerntaken. Maar dat kunnen we niet alleen. De gemeenten zijn een cruciale partner om alle risicovolle activiteiten in Vlaanderen in kaart te brengen.


OVAM en gemeenten brengen risicogronden in kaart

Elke gemeente beheert een inventaris van risicogronden die op haar grondgebied gelegen zijn, de gemeentelijke inventaris genoemd. Wanneer de gemeente een grond als risicogrond opneemt in of verwijdert uit de gemeentelijke inventaris, bezorgt zij deze informatie via het webloket aan de OVAM. Deze informatie wordt toegevoegd aan het grondeninformatieregister (GIR).

Dit vormt de basis om correcte bodemattesten af te leveren. Op deze manier worden kandidaat-kopers goed geïnformeerd over eventuele risico's.

Responsive Image

Dankzij deze gegevens is de OVAM op de hoogte van de risicogronden waar eventueel nog een bodemonderzoek moet gebeuren. Door risico-activiteiten systematisch te inventariseren en te onderzoeken en door verontreinigingen zo snel mogelijk aan te pakken, voorkomen we ernstige schade en oplopende (sanerings)kosten.

Omgekeerd krijgen de lokale besturen zelf een beter overzicht van mogelijk verontreinigde gronden op hun grondgebied. Na het identificeren en inventariseren van risicogronden worden ook brownfields en andere risicogronden vlotter opgespoord. Daar waar mogelijk voorzien ze samen met de OVAM in een aanpak op maat.

Decretale basis

Ook interessant voor u

Team klantenbeheer - bodem