Afval in de bouw

Sorteren, inzamelen en verwerken van bouw- en sloopafval

Alles rond sorteren, inzamelen en verwerken.


Vlaanderen maakt een duidelijke keuze voor het principe van gescheiden inzameling aan de bron. 

Hiervoor is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben op wat bouw- en sloopafval juist omvat. Inboedelafval, pmd, etensresten, gordijnen,(klein) gevaarlijk afval en verschillende andere afvalstoffen maken hier bijvoorbeeld geen deel van uit. 

Hoewel de inzameling verschillend is voor particulieren en professionelen, verloopt het traject voor verdere sortering en verwerking analoog. Zo moeten ingezamelde fracties steeds voldoen aan bepaalde criteria van de verwerker om te worden geaccepteerd. Ook mag een sorteerder nooit gemengd bouw- en sloopafval rechtstreeks samen met bedrijfsrestafval verwerken.  
Om te vermijden dat op het einde van de keten nog teveel afvalstoffen worden aangeboden voor afvalverbranding of storten, bestaan resultaatsvoorschriften. Op deze manier worden materialen maximaal gerecycleerd of vinden ze hun weg terug richting hergebruik. 

De eerste stap, namelijk de inzameling van bouw- en sloopafval, verschilt voor particulieren en professionelen.  

Team bouw