Controle op het terrein

Waar is de OVAM voor bevoegd?

De OVAM heeft een aantal toezichtsbevoegdheden.


Een schematische weergave van de bevoegdheden van de OVAM. Grondverzet met tussentijdse opslagplaats, werven, algemene traceerbaarheid en transportcontrole. Aanvaardingsplichten met Afgedankte voertuigen, afvalbanden, Afgedankte Elektrische en Electronische apparatuur, Batterijen en accu's, afgewerkte olie, matrassen. Scheepsafvalstoffen met schepen en havens. Ambtshalve afvalverwijdering met stand van zaken.

Uitgebreide informatie over bovenstaande bevoegdheden:

Ook interessant voor u

Team terreincontrole