Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Wat verstaan we onder AEEA?

Dit zijn apparaten die afhankelijk zijn van elektrische stroom of elektromagnetische velden om naar behoren te werken. Dit zijn ook de apparaten die dienen om deze stromen en velden op te wekken, over te brengen of te meten.


Welke categorieën apparaten zijn er? 

Europees worden de apparaten in zes categorieën ingedeeld:

 1. Toestellen voor koelen of verwarmen.
 2. Schermen > 10 cm2.
 3. Lampen
 4. Grote apparaten (>50cm)
 5. Kleine apparaten (<50cm)
 6. Klein ICT materiaal.
De categorieën 1-5 moeten top-down gelezen worden: is het categorie 1? Indien niet is het dan categorie 2? Enzovoort. Enkel als het een klein apparaat is moet tot slot overwogen worden of het tot categorie 5 of 6 behoort. 

Welke apparaten vallen hier niet onder? 

 • De apparaten voor gebruik met een spanning hoger dan  1000V gelijkstroom of 1500V wisselstroom. 
 • Militair materieel, wapens en apparatuur bedoeld voor de ruimtevaart.  
 • Apparaten geïnstalleerd in zaken die onder andere regelgeving vallen (vb een in een wagen ingebouwde GPS versus een los verkochte) 
 • Klassieke gloeilampen 
 • Grote, niet-verplaatsbare industriële werktuigen (afspraak is >2 ton) 
 • Grote, vaste installaties, zoals een liftkooi 
 • Vervoersmiddelen voor personen en goederen, al dan niet bestemd voor op de weg. Let op: elektrische tweewielers zonder type goedkeuring (zoals elektrische fietsen en speed pedelecs) vallen wel onder het toepassingsgebied. En speelgoed en sportartikelen zijn geen vervoersmiddelen, dus vallen er ook onder.  
 • Prototypes in ontwikkeling die enkel tussen bedrijven uitgewisseld worden en dus (nog) niet op de markt komen 
 • Medische apparatuur, indien afdanken niet kan via het reguliere circuit omwille van een medisch risico bvb infectie. Ook actieve implantaten vallen onder deze uitzondering 

Zijn afgedankte elektrische en elektronische apparaten gevaarlijk afval? 

Meestal wel. Indien het om een gemengde stroom ingezamelde apparaten gaat, wordt deze altijd als gevaarlijk afval beschouwd. Enkel indien het gaat om een grote monostroom van hetzelfde apparaat (vb een lading digiboxen), kan een beslissing genomen worden op basis van de eigenschappen van dit apparaat. Klik hier voor een niet-limitatieve lijst van componenten die uit apparaten moeten verwijderd worden. De aanwezigheid ervan in apparaten wijst erop dat de AEEA als gevaarlijk afval moet beschouwd worden.

Waarom een bijdrage bij aankoop? 

De recyclageparken, erkende kringloopcentra en winkeliers voorzien ruimte en personeel om huishoudelijke apparaten gratis terug te nemen. Na terugname moeten al deze toestellen gecentraliseerd worden. Na een selectie op hergebruik worden de aparaten naar een verwerker gebracht. De bijdrage dient in belangrijke mate om deze logistieke kost te dekken.

Het hergebruikcentrum test en herstelt apparaten. De verwerker moet alle gevaarlijke componenten uit de apparaten verwijderen en gepast laten verwerken. Dit verklaart de hoge verwerkingskost voor apparaten met koelmiddelen, zoals koelkasten. Uit de overblijvende fractie, worden grondstoffen teruggewonnen, zoals ijzer en andere metalen, kuststoffen of glas. Naast de recyclagebijdragen wordt ook de eventuele opbrengst van deze grondstoffen aangewend om alle voorgaande stappen te financieren. 

Mijn toestel best herstellen of vervangen? 

In eerste plaats neemt u hiervoor best contact op met de winkelier van uw toestel, of de fabrikant van uw toestel. Daarnaast zijn er steeds meer lokale initiatieven, zoals de repair café's. Voor een overzicht raadpleegt u de website van "De Transformisten".

Ik wil meer weten over AEEA en ik ben: