Kenniswijzer educatie

Onderzoek en wetenschappen

Hoe weet je of een plan duurzaam is? Welk onderzoek is daarvoor nodig en wie kan helpen?

Er wordt volop geïnvesteerd in onderzoek naar de kwaliteit van circulaire projecten, hieronder vind je de weg naar meer informatie:

OVAM: de OVAM doet een deel eigen onderzoek, zoals: 
Beleidsvoorbereidend onderzoek

Gegevens inzamelen, berekenen en opstellen van rapporten en statistieken rond bij voorbeeld zwerfvuil, restafval,...
Onderzoek rond circulair materialenbeleid.
Ontwikkelen van nieuwe rekenmodellen en indicatoren.
Aanpassen van normeringen, richtlijnen voor bodemonderzoek.
We houden u graag op de hoogte via onze Nieuwsbrief, u kunt zich hiervoor inschrijven op onze startpagina.
 
Vito : Bij VITO streeft men naar een maatschappij waarin duurzaamheid de norm is. Om dat te helpen bereiken, werken ze wereldwijd aan projecten die een impact hebben op de transitie naar een duurzame samenleving.
Rond het onderwerp ‘duurzaam met materialen en grondstoffen’ werkt Vito op 3 thema’s:

  • advies rond circulaire economie voor bedrijven.
  • herwinnen van materialen uit afval (materiaalkringlopen sluiten).
  • Product- en procesinnovaties.

Steunpunt circulaire economie. : hier worden onderzoekers van verschillende universiteiten samen gebracht om samen met VITO verder onderzoek te doen.
Voor de bouwsector, een sector waar qua duurzaamheid nog een mooie groeimarge is, werkt ook het WTCB 
rond circulariteit in de bouw.

Ziet een idee of project er op papier helemaal goed uit, maar wil je het toch in de praktijk uittesten? Dan is er de ‘Proeftuin’.
Een voorbeeld voor de proeftuin rond bouw vind je hier.

Na de testfase volgt dan de uitrol, zijn we goed bezig en hoe meten we dat? Dit vindt je terug in de Circulaire Economie Monitor.