Ik verhandel, makel of zamel afval in

Register van ingezamelde, verhandelde of gemakelde afvalstoffen

Het register bevat deze gegevens.

Inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars houden een register bij van de afvalstoffen die ze inzamelden, verhandelden of waarin ze makelden. Ze vullen het register minstens elke werkdag aan met de meest recente gegevens en bewaren het vijf jaar digitaal. Het register ligt ter inzage op de exploitatiezetel en bij binnenschippers op het schip.

Wat staat er in het register?


Het register bevat volgende gegevens:

  • datum van het inzamelen, handelen of makelen
  • datum van het effectieve vervoer van de afvalstoffen
  • ondernemingsnummer, naam en adres van de afvalstoffenproducent of de naam, het identificatienummer van het schip waar de afvalstoffen werden ingezameld, alsook de vermelding van de ligplaats van het schip
  • hoeveelheid afvalstoffen in ton, kubieke meter, liter of kilogram
  • aard, samenstelling en EURAL-code van de afvalstoffen
  • indien van toepassing: naam, adres en identificatienummer van de vervoerder, het ondernemingsnummer voor Belgische vervoerders en het btw-nummer voor buitenlandse vervoerders
  • verwerkings- of toepassingswijze van de afvalstoffen: storten, verbranden met energierecuperatie (R1), andere afvalverbranding (D10), hergebruik, composteren, recycleren, sorteren of andere voorbehandeling
  • naam, adres en identificatienummer van de verwerker, het ondernemingsnummer voor Belgische verwerkers of het btw-nummer voor buitenlandse verwerkers

Zie ook


Team klantenbeheer transport