Asbest correct verwijderen

Wie mag wat verwijderen

Als u de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, mag u als particulier of zelfstandige bepaalde asbesttoepassingen zelf verwijderen. Laat u het liever aan iemand anders over? Schakel dan een aannemer in wiens werknemers een attest ‘eenvoudige handelingen’ hebben.

Welke asbesttoepassingen mag u zelf weghalen?

Asbest binnen een gebouw

In binnenruimtes mag u alleen hechtgebonden asbest verwijderen dat niet beschadigd is. Dat betekent dat het materiaal volledig intact is en er geen vrije asbestvezels zichtbaar zijn.

Opgelet: ook tijdens het verwijderen moet het asbest intact blijven.

Asbest buiten een gebouw

Bevindt het asbest zich buiten uw woning of gebouw? Dan mag u de volgende toepassingen zelf wegnemen:

 • hechtgebonden asbest dat niet beschadigd is;
 • hechtgebonden asbest dat wel beschadigd is en waarbij er vrije asbestvezels zichtbaar zijn.

Een beschadigde asbesttoepassing of asbest in slechte staat kan makkelijk verder breken of vergruizen. Er komen dan schadelijke asbestvezels vrij die ingeademd kunnen worden.

U mag enkel beschadigd of verweerd asbest verwijderen indien:

 • er niemand anders in de buurt is;
 • de asbesttoepassing niet verder beschadigd raakt of vergruist.

Asbest binnen of buiten een gebouw

De volgende asbesthoudende materialen mag u als particulier of zelfstandige zelf verwijderen, ongeacht of ze zich binnen of buiten bevinden:

 • dichtingen of pakkingen;
 • koorden en andere geweven materialen;
 • remvoeringen of gelijkaardige toepassingen.

Welke asbesttoepassingen mag een aannemer verwijderen?

Laat u asbest liever door een aannemer wegnemen? Let er dan op dat de betrokken werknemers het jaarlijkse opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen' op zak hebben. U kunt dat attest op elk moment opvragen. Aannemers mogen via ‘eenvoudige handelingen’ de volgende asbesttoepassingen verwijderen:

 • Alle vormen van hechtgebonden asbest, zowel intact als beschadigd.

 • Losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal en asbestkarton. Het asbest moet gefixeerd zijn en de aannemer moet het eenvoudig kunnen demonteren, wegnemen en verpakken zonder de asbesthoudende materialen te breken of beschadigen.

 • Asbesthoudende dichtingen en pakkingen, geweven materialen zoals koorden, remvoeringen en gelijkaardige toepassingen.

 • Asbestcontaminatie van een lokaal, ruimte, gebouw of technische installatie waarbij er geen zichtbare asbestresten aanwezig zijn. Het lokaal, de ruimte, het gebouw of de technische installatie moet gereinigd worden met vochtige doeken en stofzuigers met een absoluutfilter.

Voor de aannemer het asbest begint te verwijderen, is hij wettelijk verplicht om een asbestinventaris op te maken van de werkzone. Zo voorkomt hij dat er tijdens de werken asbestvezels vrijkomen, bijvoorbeeld als ingesloten asbest beschadigd raakt. Hij moet de verwijdering ook vooraf melden aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

Asbestcharter
De OVAM heeft samen met Bouwunie en de Confederatie Bouw een Asbestcharter uitgewerkt, in eerste instantie voor dakaannemers. De aannemer die het charter ondertekent, engageert zich om asbest op een correcte, veilige en praktisch haalbare manier te verwijderen en af te voeren, en dus te werken volgens de code van goede praktijk die door de OVAM werd opgesteld. 
U kan een aannemer zoeken op Asbestcharter (vinduwaannemer.be) (downloadbare lijst).

Wat moet door een erkende asbestverwijderaar verwijderd worden?

Bepalde asbestmaterialen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars verwijderd worden via de techniek hermetische zone of met de couveusezakmethode. De ondernemingen in deze lijst zijn erkend voor het uitvoeren van werkzaamheden zowel volgens de couveusezakmethode als volgens de hermetisch afgesloten zone, tenzij anders vermeld. Zij volgen daarbij strikte veiligheidsprocedures. 
Particulieren, zelfstandigen of aannemers (eenvoudige handelingen) mogen dergelijke asbestmaterialen niet verwijderen.
Voorbeelden van asbestmaterialen die sowieso moeten verwijderd worden door een erkende asbestverwijderaar zijn (niet exhaustief): 
 • asbesthoudende tegels met asbesthoudende lijmlaag
 • leidingisolatie
 • pleisterwerk
 • spuitasbest
 • ...

Team asbestafbouw