Het asbestattest

Asbestdeskundige

Alle info voor gecertificeerde asbestdeskundigen en kandidaat-asbestdeskundigen


Certificatie als asbestdeskundige inventarisatie

Maakt u regelmatig een asbestinventaris? Bijvoorbeeld om het aanwezige asbest in kaart te brengen in bedrijfsgebouwen in de werkzone van werknemers of als onderdeel van een sloopopvolgingsplan of op vraag van een particulier…? Dan werkt u als asbestdeskundige, een expert in het herkennen en beoordelen van asbesthoudende materialen. 

  • Stelt u een inventaris op voor een asbestattest, bijvoorbeeld in het kader van een verkoop? Dat kan alleen als u een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie bent.
  • Stelt u een sloopopvolgingsplan op voor de sloopbeheerorganisatie Tracimat? Dan moet u een bij Tracimat  geregistreerde deskundige zijn en moet u vanaf 23 november 2022 daarbovenop ook een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie zijn. 
  • Stelt u inventarissen op binnen de federale arbeidswetgeving? Hiervoor bestaat geen erkenning of certificatie door FOD WASO.  U heeft hiervoor dan ook geen certificaat als asbestdeskundige inventarisatie nodig. 

Een gecertificeerd asbestdeskundige maakt een asbestinventaris op volgens het standaard inspectieprotocol. Daarvoor analyseert de deskundige de aangeleverde bewijsdocumenten, voert ter plaatse een inspectie uit, en rapporteert al de inspectiegegevens via een webapplicatie in een centrale databank van de OVAM. Op basis van deze gerapporteerde gegevens levert de OVAM een asbestinventarisattest af. Het vormt een automatisch, uniek rapport van de asbestinventarisgegevens van een gebouwinspectie.  


Examen ADI
Op deze website vindt u alle informatie over het examen voor asbestdeskundigen inventarisatie (ADI). 
Lijst van de procesgecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie.
Op deze lijst kunnen klanten die een asbestattest nodig hebben eenvoudig een geschikte ADI terugvinden, bijvoorbeeld op basis van de gemeente.

Beschikt uw bedrijf over een procescertificaat ADI en wenst u op deze lijst te staan? Laat dan hier uw gegevens achter.
Deze lijst wordt minstens wekelijks geactualiseerd.

Team asbestafbouw