Het asbestattest

Asbestdeskundige

Alle info voor gecertificeerde en kandidaat asbestdeskundigen


Certificatie als asbestdeskundige inventarisatie

Maakt u regelmatig een asbestinventaris? Bijvoorbeeld om het aanwezige asbest in kaart te brengen in bedrijfsgebouwen in de werkzone van werknemers of als onderdeel van een sloopopvolgingsplan of op vraag van een particulier…? Dan werkt u als asbestdeskundige, een expert in het herkennen en beoordelen van asbesthoudende materialen. 

  • Stelt u een inventaris op voor een asbestinventarisattest, of kortweg asbestattest, in het kader van de Vlaamse wetgeving? Bijvoorbeeld voor de verkoop van een pand? Dat kan alleen als u een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie bent.
  • Stelt u een sloopopvolgingsplan op voor de sloopbeheerorganisatie Tracimat? Dan moet u een bij Tracimat  geregistreerde deskundige zijn. Sinds 23 november 2022 moet u daarbovenop ook een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie zijn. 
  • Stelt u inventarissen op binnen de federale arbeidswetgeving? Hiervoor bestaat geen erkenning of certificatie door FOD WASO.  U heeft hiervoor dan ook geen certificaat als asbestdeskundige inventarisatie nodig. 

Een gecertificeerd asbestdeskundige maakt een asbestinventaris op volgens het standaard inspectieprotocol. Daarvoor analyseert de deskundige de aangeleverde bewijsdocumenten, voert ter plaatse een inspectie uit, en rapporteert al de inspectiegegevens via een webapplicatie in een centrale databank van de OVAM. Op basis van deze gerapporteerde gegevens levert de OVAM een asbestattest af. Het vormt een automatisch, uniek rapport van de asbestinventarisgegevens van een gebouwinspectie.  

Aantal kandidaat asbestdeskundigen in de pijplijn en de gecertificeerde asbestdeskundigen die al asbestattesten kunnen opmaken.

update 13/06/2024
Aantal kandidaat asbestdeskundigen die de verplichte opleiding gevolgd hebben

2705

Aantal asbestdeskundigen die geslaagd zijn in het examen

2543

Aantal gecertificeerde asbestdeskundigen die asbestattesten kunnen opmaken

1638

Ook interessant