Hoe gezond is uw grond?

Grondeninformatieregister

De OVAM beheert een grondeninformatieregister (GIR) waarin ze gegevens over gronden opneemt die zij in het kader van het Bodemdecreet ontvangt. Deze gegevensbank speelt een belangrijke rol in de bescherming van een gezonde en propere bodem.


Het GIR beschermt

Het bodemattest is een uittreksel van het grondeninformatieregister. Bij elke verkoop van een grond in Vlaanderen moet de verkoper een bodemattest voorleggen. Als er op de grond activiteiten zijn of waren die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld een benzinestation of een oude stortplaats, moet de verkoper voor de verkoop eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren op deze risicogrond. Zo komen we te weten of die grond verontreinigd is.  

In het GIR verzamelen we bovendien ook alle informatie over de bodemkwaliteit uit dossiers van bodemonderzoeken en -saneringen. Zo zijn kandidaat-kopers goed geïnformeerd over eventuele risico's die ze lopen. 

Responsive Image
Als u een grond verwerft, bent u dus wettelijk beschermd. Via een aanvraag krijgt u van de OVAM een bodemattest van een grond. Dat attest vermeldt de gegevens die we in het grondeninformatieregister over die grond hebben. Zijn er over een bepaalde grond geen gegevens beschikbaar? Dan vermeldt het bodemattest dat ook.

Systematische gegevensaanvoer

Het grondeninformatieregister is uniek in de wereld. Nergens anders registreert de overheid de gegevens over een grond zo gedetailleerd.

Zodra bij de OVAM een eerste rapport van bodemonderzoek wordt ingediend, een schadegeval is gemeld of van zodra de gemeente het perceel heeft opgenomen in de gemeentelijke inventaris, wordt het perceel opgenomen in het GIR. 

  • De gemeente stelt een inventaris op van mogelijk verontreinigde gronden op hun grondgebied en wisselt deze uit met het GIR van de OVAM. Zo kent de OVAM de gronden waar er nog een bodemonderzoek moet gebeuren.
  • De OVAM beheert alle bodemdossierinformatie in het GIR. Op basis hiervan wordt er nauw opgevolgd of (er nog) verdere maatregelen noodzakelijk zijn. Via het GIR zorgen we ervoor dat ernstig verontreinigde gronden tijdig worden aangepakt.

Een grondoverdracht is overigens ook het sleutelmoment om de gegevens in het grondeninformatieregister aan te vullen. Naast een onderzoeksverplichting bij overdracht, is er ook een oriënterend bodemonderzoek vereist bij sluiting van risico-inrichtingen of is er sprake van een periodieke onderzoeksplicht.

Ook interessant voor u

Bodembeheer