Circulair ontwerpen en (ver)bouwen

Studies

De OVAM identificeert aan de hand van studies knelpunten die de transitie naar circulair bouwen bemoeilijken of net opportuniteiten die deze transitie kunnen versnellen. Aan de hand hiervan bouwen we aan concrete beleidsaanbevelingen en praktijkgerichte oplossingen.