Circulair ontwerpen en (ver)bouwen

Studies

De OVAM identificeert aan de hand van studies knelpunten en opportuniteiten die de transitie naar circulair bouwen bemoeilijken of versnellen. Aan de hand hiervan bouwen we aan concrete beleidsaanbevelingen en praktijkgerichte oplossingen.