Het asbestattest

De verkoop van een gebouw

Alle info rond verkoop voor een verkoper – notaris – makelaar – syndicus


Eerlijk huis 

Verkoopt u een gebouw, gebouwd voor 2001? Dan moet u vanaf 23 november beschikken over een asbestinventarisattest of kortweg asbestattest.

Bij een verkoop heeft de koper er alle belang bij om goed geïnformeerd te zijn over de staat van het gebouw. Het asbestattest is één van de documenten die daarbij verplicht zijn. De koper krijgt zo informatie over de aanwezigheid van asbest en over de asbestveiligheid van het gebouw. 
Meer informatie over andere attesten die u als verkoper nodig heeft vindt u op de website van de Vlaamse Overheid.

Eerst een asbestinventarisatie

Werkt u met een makelaar? Dan kan u de makelaar mandateren om voor u een asbestattest te bekomen. Een vastgoedmakelaar is een beschermd beroep, de makelaar moet erkend zijn door het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.
Werkt u zonder makelaar? Dan kan u zelf een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie contacteren voor het bekomen van een asbestattest.
De asbestdeskundige voert een asbestinventarisatie uit in het gebouw en voert deze gegevens in in de databank asbestinventarisatie. Op basis van de ingevoerde gegevens wordt het asbestattest automatisch gegenereerd door de OVAM. De deskundige ontvangt dit asbestattest in digitale vorm. En tenslotte ontvangt u dit attest in PDF-formaat via uw deskundige.
Ook een notaris kan u helpen met het verzamelen van de nodige attesten bij de verkoop van een gebouw. In dat geval moet u de notaris mandateren om het asbestattest te laten opstellen.

Hier vindt u een gecertificeerd asbestdeskundige. 
 

Het asbestattest 

Ten laatste op het moment van de ondertekening van de onderhandse akte of overeenkomst (compromis) voor de overdracht van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar, bezorgt u het asbestattest aan de koper. Geïnteresseerde kopers zullen het asbestattest al willen inzien bij het plaatsbezoek of vooraleer ze een bod uitbrengen. De verkoopovereenkomst zelf bevat volgende gegevens:
  • de vermelding dat de inhoud van het geldige asbestattest is meegedeeld aan de verwerver;
  • de datum en de unieke code van het asbestattest;
  • de samenvattende conclusie van het asbestattest.
Is de verkoopovereenkomst ondertekend vóór 23/11/2022? Dan moet u niet beschikken over een asbestattest en dient er dus ook niets opgenomen te worden in de authentieke akte. Werd de verkoopovereenkomst ondertekend na 23/11? Dan gaat de notaris na of een geldig asbestattest werd overhandigd aan de koper.
Als er geen geldig asbestattest beschikbaar is of tijdig aan de koper werd bezorgd, dan kan de koper de nietigheid van de verkoop inroepen.

* De verplichting geldt niet enkel voor een verkoop, maar ook voor een schenking of overdracht van een gebruiksrecht. Het gaat om alle "overdrachten onder levenden". Dus een erfenis valt niet onder de verplichting. 
Meer info vindt u in de 'leidraad Inspectieprotocol' in hoofdstuk 2.2 Overdracht. 

 

Team asbestafbouw